یاری کرده اید :
1160994434955 ریال
دوستان ما :
نفر 345193
طرح های شما :
طرح 136

فاندینویی شد

کمک به سیل زدگان (نوبت اول)

هموطنان سیل زده ی سرزمین‌مان مهربانی می‌خواهند، باران مهربانی شما را
(38) نفر حمایت کرده اند
(زمان طرح به اتمام رسیده)
(65,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(65,000,000 ریال) مبلغ حمایت شده
100%

فاندینویی شد

کمک به سیل زدگان(نوبت دوم)

هموطنان سیل زده ی سرزمین‌مان مهربانی می‌خواهند، باران مهربانی شما را
(58) نفر حمایت کرده اند
(زمان طرح به اتمام رسیده)
(410,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(410,515,078 ریال) مبلغ حمایت شده
100%

فاندینویی شد

کمک به سیل زده ها(نوبت سوم)

هموطنان سیل زده ی سرزمین‌مان باران مهربانی شما را می‌خواهند،
(6) نفر حمایت کرده اند
(زمان طرح به اتمام رسیده)
(20,000,000 ریال) مبلغ مورد نیاز
(20,000,000 ریال) مبلغ حمایت شده
100%