یاری کرده اید :
1160994434955 ریال
دوستان ما :
نفر 365477
طرح های شما :
طرح 136

کمک هزینه کاشت حلزون گوش

بخشش به عنوان نهادی مسئولیت پذیر مصمم به مبارزه برای ایفاء نقشی مطلوب و مسئولانه در انجام رسالت های خود در مسیر تحقق بخشیدن به اهداف و چشم اندازهای تبیین شده میباشد.
خصوصیات
*
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 30,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 17,985,000 ریال
40%
یاران و زمان طرح
(297) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده
حمایت
مبلغ حمایت باید بین 20,000 ریال تا 30,000,000 ریال باشد

بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء (# بخشش )

بخشش به عنوان نهادی مسئولیت پذیر مصمم به مبارزه برای ایفاء نقشی مطلوب و مسئولانه در انجام رسالت­های خود در مسیر تحقق بخشیدن به اهداف و چشم­اندازهای تبیین شده می­باشد.

پروتز کاشت حلزونی دو قسمتی است و یک قسمت آن عمل شده و زیر پوست کاشته می­شود که هیچ منعی ندارد و می­توانند هر کاری انجام دهند، اما یک قسمت آن بیرونی است که باید آن را موقع شنا، خواب و ... بردارند.

ماموریت­ها به شرح زیر است:

ماموریت اول:

حمایت­های درمانی، مالی و معنوی از بیماران مبتلا به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی و خانواده آنان.

ماموریت دوم:

کمک در تهیه داروها و تجهیزات و قطعات پروتزهای کاشت حلزونی و تعمیرات آن و سمعک برای بیماران مبتلا به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی.

ماموریت سوم:

ایجاد و مدیریت مراکز نوتوانی (توانبخشی) مخصوص بیماران مبتلا به مشکلات ناشنوایی و کم شنوایی.

ماموریت چهارم:

فراهم نمودن امکانات آزمایشگاهی و پزشکی برای تشخیص زودرس و پیشگیری، درمان بیماران مبتلا و خانواده­ها به مشکلات ناشنوایی و کم­شنوایی و تولد کودک سالم و شنوا برای خانواده­های دارای کودک ناشنوای ژنتیک.

ماموریت پنجم:

ارائه مشاوره­های قبل و بعد از عمل جراحی به خانواده­ها.

ماموریت ششم:

ایجاد شعب بنیاد و فراهم نمودن امکانات تشخیص و درمان با رعایت ضوابط قانونی.

ماموریت هفتم:

تهیه­ی برنامه­های درمانی، آموزشی، بهداشتی و تخصصی پویا بمنظور غربالگری، شناسایی و حمایت از خانواده­های نیازمندان به کاشت حلزونی و انجام فرآیند پیش­بینی شده و برنامه­های توانمندساز جهت بهبود کیفیت زندگی خانواده­های تحت حمایت.

ماموریت هشتم:

تهیه­ی برنامه­های درمانی، آموزشی، بهداشتی و تخصصی پیشنهادی برای نهادها، مراکز و مقامات مربوطه به منظور تصویب قوانین، مقررات و لوایح حمایتی و نظارتی برای ایجاد نگرش و حمایت ملی و عملی از این هدف مقدس و نیز دفاع از حقوق بیماران مبتلی به ناشنوایی و کم­شنوایی در راستای هدف­گذاری­های علمی مراجع قانونی کشور.

ماموریت نهم:

تلاش برای افزایش سهم بودجه­ی اینگونه بیماران از بودجه کل دولت.

ماموریت دهم:

سازماندهی گروه­های همگانی به منظور ارتقاء سهم مشارکت آنها در جهت تحقق بخشیدن اهداف.

ماموریت یازدهم:

حمایت از برنامه­های اجتماعی منجر به افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ­سازی در رابطه با موضوع بیماری­های نیازمند به کاشت حلزونی.

بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
وضعیت طرح فعال
ایلام ایلام