یاری کرده اید :
1160994434955 ریال
دوستان ما :
نفر 365255
طرح های شما :
طرح 136

تهیه کفش و لباس گرم زمستانی

تهیه کفش و لباس های گرم و پوشاک زمستانی برای زلزله زدگان سرپل ذهاب و روستای قلعه بهادر
ارائه کننده طرح
خصوصیات
*
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 20,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 20,350,000 ریال
40%

فاندینویی شد

یاران و زمان طرح
(71) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

 پس از وقوع زلزله سخت و سنگین کرمانشاه موسسه رویش نهال جوان برای ارائه خدمات و بررسی نیازها و مشکلات مردم ، با استقرار پایگاه کمک رسانی و کانکس خانه کتابدار در سرپل ذهاب و روستای قلعه بهادر حضور یافت . دراین پایگاه ضمن ارائه خدمات مددکاری و مشاوره و بررسی نیازهای فوریتی مردم منطقه ، بدلیل وجود سرمای بسیار شدید و شرایط زندگی زلزله زدگان در چادر ها و اسکان در کانکس ها و کمبود وسایل گرمازا ، شدیداً نیاز به کفش و  لباس گرم و پوشش  زمستانی دارند. 
نمایندگان موسسه که هم اینک در حال خدمت رسانی به مردم منطقه هستند و تقاضای یاری جهت خرید کفش و لباس گرم برای کودکان ، زنان و مردان را دارند. 
کل هزینه  این طرح که بتوان در طی زمان دو ماهه پوشاک گرم برای آنان تهیه نمود مبلغ دویست میلیون ریال بوده است که فاندینو جمع آوری مبلغ  بیست میلیون ریال آن را متقبل شده است. 
 
 
 
 

 
بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
وضعیت طرح موفق
تهران تهران