یاری کرده اید :
1160994434955 ریال
دوستان ما :
نفر 323186
طرح های شما :
طرح 136

تامین هزینه های درمانی

خیریه پیام امید قصد دارد هزینه های درمانی یکی از مادران سرپرست خانوار را که دچار بیماری نادر می باشد تامین نماید.
ارائه کننده طرح
خصوصیات
*
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 4,400,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 4,400,000 ریال
40%

فاندینویی شد

یاران و زمان طرح
(29) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

 
یکی از مادران سرپرست خانوار تحت پوشش موسسه از همسرش متارکه کرده و دارای 1 فرزند دختر 17 ساله در حال تحصیل می باشد و  در یک منزل استیجاری در محله خاوران سکونت دارد. این خانم دچار عارضه قلبی و یک بیماری نادر می باشد و طبق نظر پزشک معالج درمان قطعی ندارد و فقط از طریق دارو و تجهیزات تجویز شده جهت کنترل بیماری می باست استفاده نماید. هزینه های درمانی ایشان هر 2 ماه یک بار مبلغی بین 440000 الی 460000 تومان می باشد.
نامبرده با توجه به شرایط جسمانی توانایی کار کردن ندارند. دختر ایشان نیز دچار بیماری آلرژی شدید است تحت نظر پزشک می باشد.
تا کنون هزینه های تحصیل و درمان ایشان به یاری خدا و کمک شما عزیزان پرداخت شده است. این بارنیز برآنیم تا با کمک شما عزیزان مثل همیشه بتوانیم هزینه های درمانی این خانواده نیازمند را  به مبلغ 440/000 تومان تامین کنیم.

 

بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
البرز کرج
وضعیت طرح موفق