یاری کرده اید :
1160994434955 ریال
دوستان ما :
نفر 365245
طرح های شما :
طرح 136

آموزش کودکان بازمانده از تحصیل

ما در مهر و ماه خود را ملزم به رعایت حقوق کودکان به ویژه کودکان کار و بازمانده از تحصیل می دانیم و براین باوریم که با آموزش کودکان می توان مسیر زندگی بسیاری از آنها را در جهت مثبت تغییر داد اما هرگز در این مسیر دشوار تنها نبوده ایم و نخواهیم ماند زیرا پشتمان به حمایت ها
خصوصیات
*
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 11,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 610,000 ریال
40%
یاران و زمان طرح
(4) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده
حمایت
مبلغ حمایت باید بین 10,000,000 ریال تا 11,000,000 ریال باشد

موسسه ی توانمندسازی مهر و ماه نهادی غیر دولتی ،غیرسیاسی و غیر انتفاعی است که از سال 1391 در منطقه فرحزاد آغاز به فعالیت کرده است ماموریت مهروماه تلاش برای توان افزایی و بهبود وضعیت زندگی زنان و کودکان بدون توجه به قومیت،ملیت، جنسیت و مذهب برای رسیدن به جامعه ای سالم و انسانی در گامی فراتر پاسخ گویی به رفع برخی از آسیب های اجتماعی و بهبود شرایط زندگی ساکنان محل است . چشم انداز و ماموریت مهر و ماه با روش های آموزش ، توانمندسازی و مددکاری اجتماعی و تاکید بر مشارکت محلی محقق می شود .
همواره گروهی از کودکان به دلایلی نظیر نقص اوراق هویتی ، کبر سن ،نیاز مالی و ورود به چرخه کار و ...............نمی توانند وارد چرخه رسمی آموزش کشور شوند .این گروه از کودکان اغلب کودک کارهستند و مهر و ماه بر حمایت تحصیل این کودکان اهتمام می ورزد. از جمله اهداف آموزش کودکان بازمانده از تحصیل می توان به این موارد اشاره کرد: 
-آموزش کودکانی که به دلایل متعدد امکان حضور در مدارس را ندارند.
- تغییر و اصلاح رفتار
-جلوگیری از ورود کودک به چرخه کار کودک
- ارتقای مهارتهای اجتماعی و کاهش آسیب بر کودکان
ما در مهر و ماه خود را ملزم به رعایت حقوق کودکان به ویژه کودکان کار و بازمانده از تحصیل می دانیم و براین باوریم که با آموزش کودکان می توان مسیر زندگی بسیاری از آنها را در جهت مثبت تغییر داد اما هرگز در این مسیر دشوار تنها نبوده ایم و نخواهیم ماند زیرا پشتمان به حمایت های شما گرم است .
این طرح به منظور تامین هزینه کتب درسی کودکان بازمانده از تحصیل پایه اول تا ششم راه اندازی گردیده برای گرفتن دست کودکان برای بلند شدن ، ایستادن و ادامه دادن در این مسیر دشوار تغییر با ما همراه باشید.
 
بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
تهران تهران